วิธีดาวน์โหลดภาพ Instagram หรือวิดีโอ?

  • ไปที่เว็บไซต์ Instagram
  • เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการดาวน์โหลด
  • คัดลอก URL ของรูปภาพหรือวิดีโอนั้นหรือคัดลอก URL ของโปรไฟล์
  • วางในแบบฟอร์มข้างต้น
  • คลิกดาวน์โหลด